Ockovani hpv vedlejsi ucinky


  • O vakcínach proti HPV však nebolo preukázané, že sú účinnejšie či bezpečnejšie než cytologické vyšetrenia v predchádzaní rakovine krčka maternice, pričom cytologické vyšetrenia naďalej potrebujú dokonca aj očkované ženy.
  • Pokorná, V.
  • Znenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní :: Sloboda v očkovaní

V tomto smyslu žádáme o změnu Zákona č. Doposud povinné očkování by mělo být i nadále bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.

ockovani hpv vedlejsi ucinky

Protože: V Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny Úmluva o lidských právech a biomedicíněkterá v Slovenské republice vstoupila v platnost 1. Avšak v téměř všech zemích západní Evropy je očkování pouze doporučeno.

ockovani hpv vedlejsi ucinky

Od povinného očkování se v těchto zemích upustilo po změně chápání vztahů lékař-pacient a stát-občan. Původní chápání těchto vztahů jako vztahů nadřízených lékaři, stát k podřízeným pacienti, občanékde ti druzí musí své nadřízené bez odmlouvání poslouchat, se díky rostoucímu občanskému sebevědomí občanů těchto zemí změnilo na chápání těchto vztahů jako vztahů mezi rovnocennými partnery.

V případě, že se pacient rozhodne vzít na sebe zodpovědnost za své zdraví např.

ockovani hpv vedlejsi ucinky

Zákon ockovani hpv vedlejsi ucinky. Předem je však nemožné dokázat, že očkování dítěte nebude mít žádné nežádoucí účinky, ani že v jeho důsledku nemůže dojít k dočasnému anebo trvalému poškození zdraví dítěte.

ockovani hpv vedlejsi ucinky

Proto vnímáme svobodný souhlas rodičů s takovýmto zdravotnickým zásahem jako zásadní eticko-právní krok. Možné nežádoucí účinky očkování vyplývají přímo ze složení vakcíny vakcíny mohou obsahovat pomocné látky jako např.

Rodiče o této skutečnosti v drtivé většině případů nebývají lékaři ani státními zdravotnickými úřady informováni, dokonce vícero lékařů tyto lehce prokazatelné skutečnosti vytrvale popírá. Takto se rodiče dostávají do konfliktu buď se zákonem anebo se svým svědomím.

ockovani hpv vedlejsi ucinky

Jsou totiž zákonem nuceni, aby své zdravé dítě zaočkováním vystavili riziku potenciálně fatálních zdravotních komplikací, a to i v případě, že se na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodli starat o zdraví svého dítěte bez použití očkování anebo jen zvolit individuální očkovací plán. Rodiče, kteří se rozhodnou následovat hlas svého svědomí proti liteře zákona, bývají sankcionováni pokutou místně-příslušným Regionálním úřadem veřejného zdravotnictví a jejich děti následně diskriminovány při vstupu do jeslí a předškolních zařízení mateřské školynebo při účasti na ozdravných pobytech školy v přírodě, letní tábory, lyžařské kurzy….

Primární prevence - Očkování proti viru HPV

Navíc, při výrobě některých očkovacích látek jsou použity tkáně z těl uměle potracených dětí, při jiných zase geneticky manipulované organismy. Tyto skutečnosti mohou být a častokrát bývají v ostrém rozporu s náboženským a mravním morálním založením významné části občanů Slovenské republiky, kteří však ani o těchto závažných skutečnostech nebývají lékaři a státními zdravotnickými úřady nijak informováni.

Toto vnímáme jako nepřijatelné porušení svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání a víry, kterou nám zaručuje Ústava Slovenské republiky, čl.

ockovani hpv vedlejsi ucinky

I na pozadí událostí okolo prasečí chřipky se ukázalo, jak může být rozhodování o očkování ovlivněno různými zájmovými skupinami, zkresleno mediálním tlakem i jednostrannými informacemi. Doufáme, že na území Slovenské republiky budou i díky této petici ockovani hpv vedlejsi ucinky taková lidská práva a svobody, ke kterým se Slovenská republika zavázala podpisem Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, t.

Přehled zpracovaný ČLK na základě inzerce ve veřejně dostupných médiích. A to podle poptávky zřizovatelů, majitelů, resp.