Szétszórt föld.


Csorba Béla Elhangzott Józan, elfogulatlan emberek számára ma már aligha vitás, hogy a magyarokkal szemben alkalmazott szelektív terror, mely mindenekelőtt katonapolitikai, ideológiai, és gazdasági okok mentén válogatta ki áldozatait, a Szétszórt föld több településén szabályos népirtássá fokozódott. Később, hogy a történtekről minél kevesebb szó essék, legelőször is tilalomfákat állítottak és tabukat teremtettek.

Diderot: ENCIKLOPÉDIA Ez a szó a tudományok láncolatát jelenti, s csakugyan egy enciklopédiának az a célja, hogy összegyűjtse a föld színén szétszórt ismereteket, feltárja ez ismeretek általános rendszerét azoknak az embereknek, akikkel egy korban élünk s átadja őket azoknak, akik majd miutánunk jönnek; az elmúlt századok munkái ily módon nem lesznek fölöslegesek az eljövendő századoknak; unokáink nemcsak műveltebbek, hanem erényesebbek és boldogabbak is lesznek; s mi magunk se halunk meg anélkül, hogy ne használnánk az emberiségnek.

Majd pedig hozzáláttak a nyomok eltüntetéséhez, legalább ott, ahol lehetett. Zomborban és Kúlán az autóbusz-pályaudvart tervezték úgy, hogy elfedje a magyar és német tömegsírokat, Csúrogon a dögtemetőben nyugvó áldozatok csontjait, egy sötét éjszakán, teherautókon ismeretlen helyre szállították.

férgek gyógyszer férgekhez 1 tabletta

Ugyanígy jártak el a kikindai tejgyár építésekor a felszínre került emberi maradványokkal is. A dél-bácskai Járek az egykori Tiszaistvánfalva temetőjének kriptáit — — ben a partizánok által létesített gyűjtőtábor hat és félezer áldozatának többségét, közöttük közel ezer! Hogy semmi ne emlékeztessen az elkövetett bűnre.

...és ez történt még a mai napon

Ha valahol valaki mégis emlékezni akart, vagy gyanútlanul elszólta magát, azt ritkán hagyták megtorolatlanul. Az es években tanárok veszítették el munkahelyüket, mert történelem- vagy magyarórán a kommunista melldöngetést ellensúlyozandó kicsúszott a szájukon, hogy ben az nem egészen úgy volt. Tudunk arról is, hogy gyári munkásokat ítéltek el több hónapos börtönbüntetésre hasonló okok miatt. A nyolcvanas években temerini hozzátartozókat — szétszórt föld csoport asszonyt — géppisztolyos belügyesek vallattak, mert néhány nappal korábban körülbetonoztatták a helyi tömegsírok legnagyobbikát, kivégzett édesapáik nyughelyét.

Mindezen példák azt bizonyítják, hogy a látszat ellenére a vajdasági magyarság a kommunizmus éveiben sem felejtett, ezért talált egy szempillantás alatt oly nagy visszhangra a VMDK vezetőinek kezdeményezése ben, mely szétszórt föld magyarellenes terror ártatlan áldozatainak rehabilitálását tűzte ki céljául.

kiváló minőségű fejhallgató

Hangsúlyozni szeretném: amikor hozzáláttunk e tragikus évek történelmi tényeinek felkutatásához, egy pillanatig sem a bosszú vezérelt bennünket, hanem az emberi méltósághoz, az igazság megismeréséhez és megismertetéséhez való jog és ragaszkodás. Nem tartozom azokhoz, akik azt hiszik, hogy egy-egy nemzet történelmi örökségéhez csupán a dicső tettek, a nagy eredmények, a lelkes szabadságharcok, a bátor hadvezérek, a babérkoszorús hősök és a halálmegvető mártírok tartoznak hozzá.

Bizony, hozzátartoznak a kíméletlen zsarnokok, a becstelen hazaárulók, az elvtelen alkuk és a gyáva meghunyászkodások is. Mindannyiunk előtt ismert, hogy a Délvidéken a magyarok nevében is követtek el gaztetteket, mindenekelőtt ben, de nem csak akkor. Helyes, hogy erről már a korabeli magyar politika tisztességesebb része kimondta lesújtó ítéletét.

Ó, ha úgy ismernének, mint én ismerem magamat!

Nem csak Bajcsy-Zsilinszky Endre ítélte el a bűnösöket, hanem például Deák Leó, a kisebbségi magyarság Trianon utáni vezéralakja és egykori népszövetségi szószólója.

Szimbolikus a sorsuk: Bajcsy-Zsilinszkyt a nyilasok, Deák Leót a kommunista partizánok ítélték halálra és végezték ki.

  • Ты сама хотела этого, Николь, никто тебя не заставлял.
  • Paraziták kezelése a fejben
  • "Морская звезда" была отнюдь не столь велика, как Рама, оттого в ней и было так тесно.
  • Szent István Társulati Biblia - Jeremiás könyve - Jer 16
  • Házi parazitaellenes szerek emberek számára
  • Я оставляю передатчик на случай, если мы потребуемся .

De ami legalább ennyire fontos: Magyarországon nem maradt el megkövetés, a megbánás katarzisa sem, gondoljunk Cseres Tiborra, Fábri Zoltánra, a Hideg napok történelmi jelentőségű, szimbolikus kéznyújtására.

Ehhez hasonló gesztusokra Belgrád részéről mindmáig nem került sor, annak ellenére sem, hogy a két állam közötti megállapodás a levéltárak megnyitásáról és a tárgyilagos történészi kutatások megkezdéséről minden korábbinál jelentősebb eredménynek számít.

Egy-egy diplomáciai tett, vagy igazságérzettől áthatott értelmiségi felszólamlás, — noha ezért is köszönettel tartozunk — még nem elég, ugyanakkor azt is tudom, hogy vannak dolgok, szétszórt föld kell és lehet, és vannak dolgok, amiket nem szabad sürgetni.

A több fő- és melléküzemággal vagy egy alapvető termelési ággal gazdálkodó un. Feladatuk sok-rétű. Mindenekelőtt meg kellett valósítani a magas fokú árutermelést, el kellett látni a mezőgazdasági üzemeket nemesített vetőmaggal, a tudomány eredménye-inek felhasználásával, az állattenyésztésben és a növénytermesztésben egya-ránt meg kellett teremteni a mintaszerű szocialista nagyüzemi gazdálkodást. Állami erdőgazdaságaink szakterületüknek megfelelően hasonló feladatokat láttak el.

Bíznunk kell abban, hogy felnőtt embereknek és felnőtt nemzeteknek előbb-utóbb szükségképpen kialakul a felelősségtudatuk. Viszont máris van néhány sürgető feladatunk, azon túl s, hogy a korábban titkosított levéltári dokumentumokat fel kell dolgozni, és az eredményeket a nyilvánosság elé kell tárni.

ck paraziták elleni gyógyszer

Ez, nem szétszórt föld, évekre, talán évtizedekre szóló tudományos, kutatói feladat. Bizonyos dolgokkal azonban nem várhatunk szétszórt föld.

1713. október 5-én született Denis Diderot

Először is tisztességesen el kell temetni a halottainkat, fel kell kutatni még ismeretlen tömegsírjaikat, a már ismerteket pedig méltó emlékjelekkel kell ellátni. Ez nem lehet a délvidéki magyarság magánügye, ehhez mindkét állam segítsége szükséges, akárcsak a velünk együtt élő szerb lakosság — és a helyi hatóság — figyelme és jóindulata, hogy az emlékművek meg is maradjanak.

szoptató gyógyszeres férgek

Másodszor, rendszerbeli, a jogállamiság eszközeivel véghezvitt igazságtételre van szükség! Tudom, hogy a múlt szennyét nem lehet egyik napról a másikra eltakarítani.

az enterobiosis megelőző intézkedései

Mindehhez idő, türelem és kölcsönös belátás szükséges. Viszont azt is tudom, hogy közösségeket nem lehet kollektív büntetésben részesíteni, sem pedig ezen diszkriminációból fakadóan tartósan hátrányos helyzetben tartani. Aki azt hiszi, hogy lehet, az náci módon gondolkodik, vagy úgy, mint Sztálin és követői.

hpv impfung und sport

Ahogyan szaporodnak az ismereteink a XX. Az eredmény túlságosan is jól ismert mindkét oldalon, és tömegsírok ezreiben mérhető Tájainkon a tömegsírok áldozataival egészen a közelmúltig nem volt szokás elszámolni, és gyakran még most is csupán fogcsikorgatva, hazudozva, a bűntetteket ameddig csak lehet, leplezve folyik mindennemű ilyen tevékenység, pedig a legutóbbi háborúk is teremtettek hullahegyet jócskán. A más nyelvű, más fajú, más felekezetű, vagy más politikai nézeteket valló közösségek kiirtását a nemzeti heroizmus diadalaként bemutatni hagyományosan hozzátartozott a hivatalosan terjesztett, iskolákban tanított nemzeti éthoszhoz, s nemegyszer a magas-kultúra részévé vált.

szétszórt | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár

Ennek ismeretében nem az az elképesztő, ami a volt Jugoszláviában a kilencvenes években bekövetkezett, inkább az lett volna kész csoda, ha mindez nem történik meg.

Hogy a közgondolkodás megváltozzon, fontos, hogy a tényeken alapuló, valós ismeretek szétszórt föld a lakosság széles rétegeihez az utánunk jövő nemzedékekhez, többek között úgy, hogy a népirtásokról szóló őszinte beszéd bekerüljön a tankönyvekbe, történelemkönyvekbe.

Pedig mind a magyar-magyar, mind pedig a magyar-szerb kézfogásnak, megértésnek és szolidaritásnak alapja egymás jobb ismerete. Ebben a házban hét évvel ezelőtt fontos határozatot hoztak az akkori képviselők: ha jól emlékszem, a Fidesz MPP külügyi bizottsági képviselőinek kezdeményezésére ellenszavazat nélkül elítélték az ben a Vajdaságban és Kárpátalján elkövetett magyarellenes és emberiségellenes bűntetteket.

Föld- és területrendezés 2., Agrárvilági fordulatok, magyar reformok

Tette ezt akkor a Magyar Országgyűlés hatvanéves késéssel. A deklaráció számunkra még így is felemelő és bátorító volt, ám a hatvan év kivárás, valljuk be, abszurd. Tegyük hozzá, a hatvanból tizenöt a rendszerváltás utánra jutott.

Ennek ellenére mégis örültünk,  mégis felcsillanni látszott a remény, hogy az immár európai Magyarország mellénk állt. Most ugyanezt érezzük. Két évtizedes kitartó munkával a délvidéki magyarság önerejéből elérte az ártatlan áldozatok erkölcsi rehabilitációját.

Szent István Társulati Biblia - Zsoltárok könyve - Zsolt ;19

A következő lépés most már szükségszerűen nem lehet más, mint a jogi és a történelmi igazságtétel, beleértve a jóvátételt is mindazok csiga parazita, akiknek ártatlanul kellett bűnhődniük.

Nem lehetnek illúzióink: ez a folyamat hosszú és viszontagságos lesz. De mi, bácskai, és bánsági magyarok szívósak és kitartóak vagyunk